Tyxo.bg counter

Общи условия

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.case-zone.com


I. Предмет на Общите условия

    1. Настоящите Общи условия уреждат:

        1.1. Условията, реда и начина за онлайн пазаруване между case-zone.com, наричан накратко Доставчик и Ползвателите на Сайта;

        1.2. Правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели.

    2. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за направата на поръчка през електронната система на case-zone.com и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

    3. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох и съм   съгласен с Общи условия” в рамките на процедурата по подаване на поръчка от Ползвателя.

    4. Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

ІІ. Данни за Доставчика

    1. Наименование на Доставчика: Атиано ООД

    2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, бул. “Марица”, № 41, вх. "Б"

    3. Данни за кореспонденция:

    Адрес: България, гр. Пловдив, ул. "Борба" № 8;

    e-mail: sales@case-zone.com;

    телефон: 0898 61 08 69

ІІІ. Характеристика на сайта

    1. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.case-zone.com, чрез който Ползвателите имат възможност да   закупят предлаганите на Сайта стоки, обект на продажба, като същите са описани по вид и качество.

    2. Всички цени в сайта са крайни и към тях не се начисляват допълнителни данъци и такси.

    Забележка: Цената за доставката не е включена в цената на продукта.

ІV. Права и задължения на Ползвателя

    1. Ползвателят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

    2. Ползвателят има право да извършва регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните  услуги за предоставяне на информация.

    3. Ползвателят има право да подава поръчки за покупка като “гост” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил.

    4. Ползвателят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

    5. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се  извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

V. Права и задължения на Доставчика

    1. Доставчикът следва да изпълни направената от Потребителя поръчка, след като тя бъде потвърдена от последния. Виж Доставка

    2. Доставчикът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Виж  ПоверителностПриятно пазаруване в case-zone.com