Tyxo.bg counter

Поверителност

Case-zone.com  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица или използвани за цели, различни от посочени по- долу.

А именно:

Обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или нужда от уточняване на подробности, свързани с поръчката.

Трансферирането им на куриерски фирми в съответствие с нормативните изисквания и единствено с оглед реализация на целта, за която сте ни ги предоставили.


С попълването и изпращането на конкретния формуляр при направата на поръчка Вие се съгласявате с предоставянето на своите лични данни и с тяхното трансфериране на куриерски фирми.